Egy jó szakma felér egy diplomával
Szakképzés határon innen és túl

Miskolci Apostoli Exarchátus

1924-ben az Eperjesi Egyházmegye trianoni határon belül maradt egyházközségeiből alakult meg a Miskolci Exarchátus. Máig egyetlen görögkatolikus érsekünk, Papp Antal érsek atya szervezte meg az Exarchátus életét. Papjai számára összefoglalta a legfontosabb lelkipásztori és adminisztrációs tennivalókat 2011 tavaszától Szentatyánk döntésével Orosz Atanáz püspök atya vezetésével életképes egyházkormányzati egység jött létre. Ami a civil életben is együtt van, az egyházi életünkben is hasonlóképpen történjék. A megye központjában kell intézni néhány hivatalos dolgunkat, és most már itt van a székesegyházunk is! Vannak szegényebb vidékeink, ahol kevesebben és szegényesebben élnek híveink. Vannak nagyobb, életképesebb közösségeink. Vannak, ahol szétszórva élnek híveink, több tíz kilométerre egymástól s templomuktól. Mind a három fajta területen van tennivalónk: szolgálni embertársainkat, Krisztus reményt adó üzenetét hirdetni, nevelni és vezetni a krisztusi úton. Oktatási-nevelési intézményeinkben felvállaltuk – a fenntartás mellett – a más vallású, és a Krisztus még nem ismerő gyermekekkel, fiatalokkal és családjaikkal való törődést.

exarchátus

Hitéleti személyiségek

Orosz Atanáz: magyar szerzetes-püspök, egyházi író, a Miskolci Apostoli Exarchátus megyéspüspöke, a Nyíregyházi Egyházmegye kormányzója.

Atanáz

Sajópálfala

A magyarországi görögkatolikusok második zarándokhelye a Miskolci Apostoli Exarchátus központjában, Sajópálfalán van. A templom címünnepe: Pünkösd. Ekkor tartjuk a templombúcsút. A zarándokbúcsún, október harmadik vasárnapján, a kegykép visszahozatalát ünnepeljük. Szeptember első vasárnapján az Országos Ruszin Búcsút tartjuk meg.

sajópálfala