Egy jó szakma felér egy diplomával
Szakképzés határon innen és túl

Fáy András

Zemplén vármegyén született Kohányban 1786. május 30–án. Előkelő református nemesi családból származott, apja Fáy László ötezer holdas földbirtokos, anyja Szemere Krisztina. 1791-ben Gombára költöztek. Gyermekéveit, Gálszécsen töltötte. 1793 és 1799 között a sárospataki kollégiumban tanult, majd négy éven át Pozsonyban folytatta tanulmányait. 1803-ban Patakon filozófiát, később jogot hallgatott. Ugyanebben az évben elveszítette édesanyját, s súlyos fertőzőbetegségben is szenvedett: a himlő nyomát élete végig viselte arcán. 1804-től Pesten lett joggyakornok, ahol aztán ügyvédi oklevelet szerzett kitűnő képesítéssel. Ügyvédkedés helyett azonban – atyja kedvéért – közigazgatási hivatalt vállalt: 1810-ben a pesti, 1812-ben pedig a váci járás alszolgabírója, majd szolgabírája lett. 1832 októberében, 46 éves korában vette el Sziráky Zsuzsikát. Tiszteleti tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. A „Kisfaludy Társaság“ igazgatója lett. Az első pesti takarékpénztár megalapítója. 1864. július 26-án hunyt el Pesten.

Fáy András

Tevékenysége

Fáy mint író lépett először a nyilvánosság elé, de miután 1823-ban Pestre költözött – mint Pest vármegye tekintélyes vezetője – mindinkább a politikai és társadalmi téren fejtett ki tevékenységet. Erős gyakorlati érzékével, széles körű ismereteivel és nagy fogékonyságával igen korán, még Széchenyi előtt, fölismerte gazdasági és kulturális elmaradottságunknak az okait, s már 1825-ben egy javaslatot terjesztett be, megjelölve az orvoslás eszközeit. 1835-ben követté választva, az ellenzék egyik tekintélyes tagjaként az országgyűlésben szolgálta mesterkéletlen, magyaros józan beszédeivel a gazdasági és társadalmi reformok ügyét. 

Az akadémia már az első nagygyűlésen, 1831-ben tiszteleti tagjává választotta. 1845-ben az igazgatótanács tagjaként, 1847-ben pedig helyettes elnökként tevékenykedett. Legnevezetesebb alkotása azonban a Pesti Hazai Első Takarékpénztár (a mai OTP Bank Rt. egyfajta jogelődje), mely 1840. január 11-én megkezdte működését. A Kisfaludy Társaság szintén már megalakulásakor, 1837. február 6-án igazgatójának választotta. 

Takarékpénztár

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár eszméjét nemcsak a kishitűek, de még maga Széchenyi is kétkedéssel fogadta. Fáy azonban – miután Pest vármegye 1839. március 19-ei gyűlésén megtette a fölállításra vonatkozó indítványt – minden energiájával és rábeszélő képességével hozzálátott terve megvalósításához. Sikerült is megszerezni az alaptőkét s az intézet 1840. január 11-én megkezdte működését. Fáyt az alakuláskor segédigazgatóvá választották, mely tisztséget 1848-ig megtartotta.

Fáy érme