Egy jó szakma felér egy diplomával
Szakképzés határon innen és túl

A pozsonyi Comenius Egyetem

A Comenius Egyetem az ország legrégibb és legnagyobb egyeteme. 1919-ben alapították, és keletkezése óta elsődleges szerepet tölt be az egyetemi képzésben, Európa – szerte elismert. Szlovákia legteljesebben kiépített, klasszikus egyeteme. Tizenhárom kara van, ahol évente több, mint 28 000 diák vesz részt az alapképzésben, mesterképzésben ill. doktori képzésben. /Nappali tagozaton 21 000/. A világ 80 országából 19000 külföldi diák is tanul itt. Az egyetem évente mintegy 8000 új diákot vesz fel, akik 1300 tanulmányi programból választhatnak.

Képzések:

 • Orvostudományi Kar
 • Jogi Kar
 • Bölcsészettudományi Kar
 • Természettudományi Kar
 • Tanárképző Kar
 • Gyógyszerészeti Kar
 • Testnevelési Kar
 • Jessenius Orvostudományi Kar (Turócszentmárton)

miskolci egyetem

Konštantín Filozófus Egyetem – Nyitra

Az egyetem elődje az 1959-ben alakult Tanárképző Intézet volt. Ez 1964-ben megszűnt, és helyét a Tanárképző Kar vette át.1992-ben ezt összevonták a Nyitrai Mezőgazdasági Főiskolával, és Nyitrai Főiskola néven működött tovább. A mai nevét, Konštantín Filozófus Egyetem 1996 óta viseli a 324/1996 – os törvény értelmében.

Képzések:

 • Természettudományi Kar
 • Társadalomtudományi és Egészségügyi Kar
 • Közép – európai Tanulmányok Kara
 • Bölcsészkar
 • Tanárképző Kar

eger

Bél Mátyás Egyetem

Az iskola klasszikus egyetemi képzést nyújt, úgymint alapkézés, mesterképzés, doktori képzés. Az oktatás a következőket területeken kínál lehetőséget:,tanárképzés,társadalomtudományok, gazdaságtudományok,jogtudomány,természettudományok. A nemzetközi kapcsolatok, gazdaságtudományok és matematika tanulása során az angol, ill. német nyelv is szerephez jut.

Képzések:

 • Gazdaságtudományi Kar
 • Politikai Tudományok és Nemzetközi Kapcsolatok Kara
 • Természettudományok
 • Bölcsészkar
 • Tanárképző
 • Jogi Kar

debrecen

A Selye János Egyetem

A komáromi Selye János Egyetemet 2003. október 23-án a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa hozta létre a 465/2003 T. t. sz. törvény alapján. A tanítás a 2004/200-5ös tanévben kezdődött. Évente körülbelül 2500 diák tanul itt, nappali, ill. levelező tagozaton, ahol alapképzés, mester-, ill. rigorózus doktori képzés folyik. A kreditrendszer megfelel az európai ECTS elvárároknak, ami lehetővé teszi a diákok számára az európai egyetemek közötti mozgást. Az egyetem teljesen magyar nyelvű. Karok:

Képzések:

 • Gazdaságtudományi Kar
 • Református teológiai Kar
 • Tanárképző Kar

corvinus